Odkryj
FINANSOWANIE SZKOLEŃ

Finansowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zapewniamy kompleksową pomoc przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z funduszu KFS tak by szkolenia były dla Państwa bezpłatne. Wystarczy, że Państwo złożą wniosek do właściwego Urzędu Pracy i gotowe! Na szkolenie może zgłosić się każdy chętny, nawet 1 osoba.

Jak pozyskać dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Twoja firma

Blue House

Powiatowy Urząd Pracy

1

Nabór środków

Nabory na dofinansowania są bardzo krótkie, zalecamy regularnie śledzić aktualności Powiatowego Urzędu Pracy

2

Wybór pracowników

Kwota dofinansowania na jednego pracownika to nawet 15 000 zł

3

Wybor szkoleń

Nasi specjaliście wesprą Państwa w doborze odpowiednich szkoleń dla Państwa pracowników

4

Złożenie wniosku​

W wyznaczonym terminie należy złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy

5

Decyzja PUP

Po około 30 dniach otrzymują Państwo decyzję z PUPu odnoście uzyskania dofinansowania

6

Podpisanie umowy z Urzędem Pracy

Po otrzymaniu dofinansowania należy podpisać umowę z Urzędem Pracy

7

Podpisanie umowy z Blue House

W celu realizacji szkoleń podpisują Panstwo umowę z ośrodkiem szkoleniowym

8

Przelanie środków na konto firmy

PUP na wskazane przez przez Państwa we wniosku konto przelewa środki  na sfinansowanie szkoleń dla pracowników

9

Realizacja szkoleń

Uczestnictwo w wybranych przez siebie szkoleniach, na który pozyskaliście dofinansowanie

10

Wystawienie faktury

Po zrealizowaniu programu szkoleniowego Blue House wystawia fakturę z 14-dniowym terminem płatności

11

Opłacenie szkoleń

Na podstawie dostarczonej faktury, należy dokonać opłaty za szkolenia

12

Dostarczenie dokumentów do PUPu

Po zrealizowaniu szkolenia i opłaceniu faktury należy dostarczyć wymagane dokumenty do PUPu w celu rozliczenia dofinansowania

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

KFS
DOFINASOWANIE

Krok po kroku

KROK 1
Zdobycie informacje o naborze środków z KFS

Dystrybutorem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Aby starać się o uzyskanie dofinansowania należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Powiatowym Urzędzie Pracy. Ten krok jest o tyle istotny, że nabory na środki z KFS są bardzo krótkie, z reguły trwają one tylko kilka dni, a przy dużym zainteresowaniu dofinansowaniem nabory odbywają się tylko raz do roku.

KROK 2
Wybór pracowników oraz odpowiedniej oferty szkoleniowej

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na dowolne szkolenie z oferty Akademii Blue House.

KROK 3 - Uzupełnienie wniosku oraz złożenie go w terminie do PUP

Gdy już wybierzecie odpowiednie szkolenia, należy złożyć wniosek w wyznaczonym terminie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Aktualny wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami znajdziecie na stronie PUPu. Warto pamiętać, że aby ubiegać się o środki KFS należy spełniać warunki o przyznaniu pomocy de minimis oraz jeden z priorytetów KFS na dany rok kalendarzowy.

KROK 4- Decyzja urzędu pracy oraz podpisanie niezbędnych dokumentów

Po około 30 dniach powinniście otrzymać decyzje z urzędu o przyznaniu dofinansowania. Czasami ten okres może się jednak wydłużyć. W przypadku pozytywnej decyzji urzędu, konieczne jest podpisanie umowy między wnioskodawcą, a Urzędem Pracy. Środki na kształcenie pracowników z KFS są przekazywane na konto, wskazane we wniosku. Jeśli Urząd Pracy, bądź Wy jako uczestnicy szkolenia tego wymagają, BLUE HOUSE podpisuje także umowę o realizacje szkoleń na które zostały przyznane środki z dofinansowania.

KROK 5- Realizacja szkoleń oraz dostarczenie dokumentów do PUP po odbytym szkoleniu

Po spełnieniu niezbędnych formalności nadszedł czas realizacji szkolenia. Po odbytym szkoleniu wystawimy fakturę z 14 dniowym okresem płatności, a po jej opłaceniu, należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy niezbędne dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu oraz dokonanie opłaty za szkolenia.

blue house
grupa szkoleniowo - doradcza

Oferta

Akademia Cyfrowa

4 SZKOLENIA

Akademia Medica

18 szkoleń

Akademia

profesjonalnego nauczania przedszkolenego

Akademia Horeca

10 szkoleń

Akademia Pro Księgowego

Wkrótce